Helyesbítő számla készítése

Helyesbítő számla, mint számlát módosító okirat egyik fajtája

A NAV Online számla adatszolgáltatás kötelezettség miatt, a programban a helyesbítő számla kiállítása kötött és megváltozott 2018.07.01-el.

A módosító/helyesbítő/jóváíró néven is emlegetett javító számla az érvénytelenítő/stornó számlával azonosan SZÁMLA néven, külön sorszámon, az eredeti számla formátumával azonos minimális kötelező adattartalommal hozható létre. Ez megfelel a számviteli, áfa illetve egyéb törvények számlával egy tekintet alá eső dokumentum kategóriának. Ezen kategória mögött egy a lényeg: az eredeti számla és a javító (legyen az érvénytelenítés vagy helyesbítés) számla együtt kezelendő, együtt érvényes. Ehhez a program korábban is szolgáltatott funkciókat, például a Bizonylat műveletek számlalaistájában a helyesbítők vagy érvénytelenítők mellett az eredeti sorszáma kijelzése. A NAV adatexport illetve NAV Online további adatkapcsolatokat is igényel, melyeket akkor tud a program létehozni, ha a Súgó szerint történik a módosító számlák elkészítése.

Helyesbítő számla különös felhasználói figyelmet igényel, hiszen a program nem tudja eldöntetni, hogy a helyesbítés ténye miért merül fel. Ezért pl. annak eldöntése, hogy a helyesbítés előtt az eredeti számlán érvénytelenítést végzünk-e vagy sem szintén felhasználói mérlegelés eredménye.

Helyesbítő számla kiállítása menete

 1. a Bizonylatok / Bizonylat műveletek menüből kattintható Másolás gomb
 2. a felbukkanó ablakban kiválasztandó a számla, mint célbizonylat, majd
 3. a mező alatt közvetlenül pipálja ki a Helyesbítő számla lesz négyzetet.
  • bizonylat tömb és
  • célpénznem is kiválasztható.
 4. A számla szerkesztő felületre jutunk, ahol a módosítások elvégezhetők, például és nem kizárólagosan:
  • A másolással felvitt számla elemek minden ponton szerkeszthetők, például a fizetési mód, tejesítés dátuma, vagy a tételek bármely adata.
  • Azon tételek esetén, melyekben nem volt változás a számla tétel ismét felviendő az eredeti számlán megjelenített azonos értékű de negatív előjelű mennyiségként. Így ezek esetén 0 változás kerül dokumentálásra.
  • A A mennyiségek szorzása -1 értékkel választása esetén felsorolásra kerül az összes kiszámlázott tétel negatív előjellel. Ezzel az eredeti számla és a módosító összesítve semmissé teszi a tételek bizonylatolását. A tételek (pl. más mennyiség vagy változott egységár) ismét felviendők a módosított adatokkal.
  • A helyesbítő számla kifejezést, a helyesbített számla sorszámát és a helyesbítés okát a bizonylatzáró szövegben fel kell tüntetni.

A 2. pont kijelölése nem csak azt teszi lehetővé, hogy a program módosító számlaként tüntesse fel a bizonylatot a Bizonylat műveletek menüben, hanem ez teszi lehetővé a NAV adatszolgáltatás xml-ben történő elvárt kódolást és a helyes NAV Online adatszolgáltatást is:

Módosító számla a Bizonylatműveletek kimutatásban
Módosított (helyesbítő) számla megjelenítése a NAV adatszolgltatás xml-ben