Bizonylatok összevonva

Az értékesített vagy kiajánlott, kiszállított termékek, szolgáltatások forgalmi (mennyiség, érték) adatai kérhetők le ezen a felületen a szokásos paraméterekre, azaz:

  • időszakra
  • bizonylat típusára
  • pénznemre
  • bizonylat tömbre.

Ezen szűkítéseken túlmenően az adatok lekérhetők

  • partnerekre összevontan (szűrés szerinti aktuális ügyletek ügyfelenként összesített adata)
  • termékekre összevontan (szűrés szerinti aktuális ügyletek termékenként/szolgáltatásonként összesített adata)
  • termék csoportokra összevontan (szűrés szerinti aktuális ügyletek termékenként/szolgáltatásonként összesített adata).

Ahogy a Lekérdezések menü összes adata, hasábgrafikonnal, értékkel vagy érték nélkül, és táblázatban számadattal is meg van jelenítve. A grafikon nyomtatható, a táblázat exportálható táblázatkezelő felé.