Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Ez a jogi nyilatkozat a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, a 2001. évi CVIII. törvény, valamint a Ptk. alapján készült és 2021.02.06-tól visszavonásig érvényes. Lényegi változás az előző ÁSZF-hez képest a bizonyos szolgáltatások esetén fennálló adatfeldolgozásról tájékoztatás a IV. és a IX. pontokban, és szintén bizonyos szolgáltatások esetén értelmezhető rendelkezésre állás bennefoglalása a VII. pontban.

I. Tájékoztatás a gazdálkodó szervezet (a továbbiakban Szolgáltató) adatairól

Cégadatok:
Név:PROGRAMTECH Informatikai, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég rövidített elnevezése:ProgramTECH Kft.
Székhely:H-9700 Szombathely, Százhold utca 20.
Képviseli:Schmidt Attila
Bank (pézforgalmi jelzőszám):OTP 11747006-20198493-00000000
IBAN:HU63 11747006 2019 8493 0000 0000
SWIFT:OTPVHUHB
Adószám:14319813-2-18
Közösségi adószáma:HU14319813
Cégjegyzék szám:Cg.18-09-107949
Nyilvántartó szerv:Vas Megyei Bíróság, mint Cégbíróság
9700 Szombathely, Petőfi S. u. 1/A.
Statisztikai számjele:14319813-6201-113-18
E-mail cím:programtech@programtech.hu
Aadatkezelési nyilvántartási szám:NAIH-101779/2016

EUR számlaadatok
IBAN:BE75 9675 4596 3351
Bank kód (SWIFT/BIC):TRWIBEB1XXX
Cím:Wise Europe SA
Avenue Louise 54
Room S52
Brussels 1050
Belgium

II. A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai

A szerződés tárgya a www.programtech.hu-n, a most.programtech.hu, valamint a callcenter.programtech.hu weboldalakon bemutatott szoftverek és szolgáltatások időben, a szoftverek letöltésekor olvasható licencszerződésben, a megrendelésében, valamint ezen Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF) meghatározottak szerint korlátozott használati joga és igénybe vétele, valamint a használati jog és a szolgáltatások nyújtása és igénybevétele céljából a Szolgáltató és a megrendelést feladó vállakozás, a továbbiakban Felhasználó közötti jogviszonyra vonatkozik.

A szolgáltatások és szoftverek illetve azok eltérő csomagjai, illetve moduljai tulajdonságai, a használathoz szükséges számítógépes környezet leírása megtalálhatók a szoftverek Súgó menüjében, a honlapokon szoftver csomagra illetve modulra, valamint szolgáltatásra bontva. A Súgóban és a weboldalon szereplő képek és a program megjelenése a különböző Windows verziók és beállítások miatt eltérhetnek. A szoftverek telepítése és használata a Súgó és egyéb weboldali támogató anyagok segítségül hívásával alapszintű számítógép felhasználói ismeretekkel rendelkezők számára elvégezhető.

Az árak nettó értékben vannak feltüntetve és magyar forintban értendők. A Megrendelés oldalak űrlapján és a rendelés visszaigazolásban nettó és bruttó értéken is megadjuk az árakat. A szoftver díj 1 éves használati időtartamot takar és az utolsó, egyetlen elérhető verzióra vonatkozik.

III. Szállítási, fizetési feltételek

Szállítási és csomagolási költség nincs. A technikai feltételeként megadott infrastuktúra melett a szoftverek bemutató verziói a weboldalakról bárki számára kötelezettség mentesen letölthetők, telepíthetők és kipróbálhatók. Vásárlást követően a bemutató üzemmódú szoftverek élesíthetők, a szolgáltatások igénybe vehetők.

A fizetési mód banki előreutalás és a weboldalon tett megrendelés visszaigazolása alapján történik. A banki utalás megérkezését követően maximum 4 órán belül, a gyakorlatban azonnal emailen elküldjük a szoftverek élesítéséhez, a szolgáltatások igénybevételének megkezdéséhez szükséges információt. A vásárlásról elektronikus számlát állítunk ki, melyet a megrendelésben megadott számlázási adatokkal és email címre küldünk ki. Az elektronikus számla befogadásáról külön cikkben tájékoztatunk. Számla ismételt kiküldésére kizárólag a vásárlást követő 90 napon belüli emailes jelzést követően tudunk sort keríteni egy alkalommal, egyéb esetben újraigénylése díjköteles.

IV. A szerződés

A szerződéskötés nyelve a magyar. A szerződés elektronikus, nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, a Szolgáltató adatbázisában, mint megrendelés kerül iktatásra és későbbiekben papír alapon nem elérhető.

A szerződés létrejön, amint a weboldalakon bemutatott ajánlat a megrendelés beküldésével Felhasználó részéről elfogadásra kerül.

A szerződés a megrendelt szoftvercsomag vagy modul, szolgáltatás tájékoztatójában, megrendelőjén és a visszaigazolóban megadott időszakra vagy megadott mennyiség felhasználása erejéig, azaz határozott időre szól. A szeződés megszűnését megelőzően emlékeztetünk a szerződés megújítására.

Az elektronikus szerződéskötés lépései: a kötelezettség mentesen bárki által letölthető és tetszőleges ideig próbálható bemutató szoftver kipróbálását követően a weboldalak Megrendelés menüjén történő megrendelés feladásával kezdeményezett szerződéses folyamat az emailes visszaigazoló alapján tett ellenérték befizetésével lesz véglegesítetté.

A megrendelést feladó személy megrendelésével nyilatkozik arról, hogy

 • az adott vállalkozást jogosan képviseli,
 • a megadott adószámú vállalkozás érvényes adóalanyiságú,
 • az űrlapon megadott adatok helyesek,
 • a vásárlásról befogad elektronikus számlát,
 • a kapcsolódó Adatvédelmi tájékoztatót és jelen ÁSZF-et elfogadja,
 • arról, hogy az V. fejezet értelmében megértette, hogy az elállás joga az ellenérték kifizetése előtt gyakorolható, és az ellenérték megküldésével elállási jogáról lemond
 • a ProgramTECH e-számla hitelesítő szolgáltatás megrendelése esetén a szolgáltatás igénybevétele az azonos című szerződés melléklet aláírásával kezdhető meg
 • megértette, hogy a ProgramTECH MOST Adattárhely szolgáltatás, a ProgramTECH MOST e-számla hitelesítő szolgáltatás, a ProgramTECH MOST modulok mellett igénybe vehető Fájl/Beállítások/Email -> a ProgramTECH szerverén keresztül küldje az emaileket funkció, a Biztonsági mentés felhőbe szolgáltatás igénybe vétele esetében az általa kezelt személyes adatok vonatkozásában adatfeldolgozóként jár el a Szolgáltató; az Adatvédelmi tájékoztatóban hivatkozott Adatfeldolgozói megállapodást elfogadja, letölti és a számlával együtt megőrzi; az abban nevezett adatfeldogozási feladatok elvégzésére utasítja a Szolgáltatót; felhatalmazza a Szolgátatót a virtuális szerver infrastruktúrát szolgáltató További adatfeldolgozó igénybevételére.

Az adatbeviteli hibák kijavításának lehetőségei:

 • Hibás rendelés javítása a pénzügyi teljesítést megelőzően új rendelés feladásával javasolt, mert a rendelés visszaigazolóban megadott linken az adószám és a rendelt termék nem módosítható.
 • A rendelés egyéb adatai módosítása a visszaigazoló emailben megadott linken keresztül is lehetséges, a pénzügyi teljesítést megelőzően.
 • A rendelés pénzügyi teljesítése után, a számla újra kiállítását (pl. székhelycím) maga után vonó adatbeviteli hibák javítását az aktuális árlista alapján megállapított külön adminisztrációs díjon, a Dokumentum pótlás űrlapon lehet igényelni.

Ajánlati kötöttség időtartama: a feladott rendelések és az abban vállalt árak 10 napig érvényesek.

V. Az elállás joga

A fogyasztó a feladott rendelésétől tájékoztatásunk nélkül elállhat addig, amíg pénzügyi teljesítést nem kezdeményez. A megrendelő nem gyakorolhatja elállási jogát amint

 1. a megrendelt szoftvert kifizette, mivel a szoftver használatához szükséges kód a szoftver kifizetésével automatikusan és visszavonhatatlanul generálásra és emailen kiküldésre kerül és a felhasználás lehetőségét ezek után nem tudjuk kizárni vagy visszavonni. Az összes (harmadik szolgáltatás, - pl. elektronikus hitelesítés - bekapcsolását nem igénylő) funkció kipróbálását biztosító demo tesztelésére azért biztosítunk lehetőséget, hogy vásárlás előtt a termék 100%-ban megismerhető legyen
 2. a szolgáltatást kifizette, mivel a tárhely, fiók, illetve számla elektronikus aláírással és időbélyeggel való ellátáshoz szükséges környezet kialakítása a befizetés észlelésekor megkezdődik, azaz a szolgáltatás nyújtása megkezdettnek minősül.

VI. A licenszről

A licensszel járó jogosultságok

A licenszszerződés a program csomagnak vagy modulnak megfelelően egy-, vagy több munkaállomáson, egy adatbázissal történő használatán(1) kívül ingyenes frissítéssel elérhető verziókövetésre(2), valamint a licenszált szoftverre vonatkozó e-mailen, telefonon, illetve távsegítséggel elérhető terméktámogatása ingyenes igénybe vételére(3) jogosít. A hatékony, gyors kiszolgálást és szoftvereink elérhető áron tartását támogatja, ha ügyfélszolgálatunkat kizárólag olyan kérdésekkel keresi fel, melyekre a weboldali támogatásban és a Súgóban sem kapott választ.

A licensz átruházása harmadik félre

A fogyasztó által megrendelt és kifizetett szoftver licensz semmilyen módon nem átruházható, harmadik félnek nem adható át. A fogyasztó azonosítása az adószám első 8 karaktere alapján történik (külföldi ügyfelek esetében a teljes közösségi adószám). Minden további adószámú felhasználáshoz egy további licensz szükséges.

A licensz hosszabbítása

A szoftverek Súgó / Névjegy menüje mutatja az érvényességi időszakot. A licensz kifutásáról lejárat előtt 30 nappal minden indításkor a szoftver üzenetet küld illetve emailen is tájékoztatjuk. Mindkét tájékoztatáson keresztül kezdeményezhető a hosszabbítás. Ezzel az eredeti licenszforduló dátuma további egy évvel hosszabbodik meg, függetlenül a befizetés konkrét dátumától. A hosszabbítási díj megegyezik az eredeti díjjal.

A licenszet megújítani közvetlenül a weboldali Megrendelés menü űrlapon keresztül is lehet, ekkor azonban a befizetés dátumától él az új licenszidőszak.

Az adatbázis folyamatossága a gyakorlatban akkor is megmarad, ha két licenszvásárlás között szüneteltetett a használat, azaz élesedéssel a program menüi ismételten aktívvá válnak.

Abban az esetben, ha a Felhasználó több modullal, vagy magasabb csomaggal rendelkezik és nem kívánja mindegyik lejárt modulját, illetve magasabb csomagját meghosszabbítani, akkor a nem meghosszabbított modul vagy csomag funkciói nem lesznek elérhetők, a meghosszabbított modullal vagy csomaggal viszont tovább tud dolgozni.

A licensz kifutása

A licenszidő kifutásával a szoftver menüi inaktívvá válnak, a szoftvert nem lehet használni. A szoftverben képzett adatok licensz kifutás előtt exportálandók, - ide értve a NAV adatszolgáltatás menüben lekérhető .xml fájlt/fájlokat is -, ha azokkal licensz kifutást követően rendelkezni kíván.

Adatbázis tárhely szolgáltatás esetében a szerverünkön tárolt adatokat és a kapcsolódó biztonsági mentéseket is a licensz lejárata után 6 hónappal töröljük.

VII. Kellékszavatosság, termékszavatosság, rendelkezésre állás, az értékesítés utáni szolgáltatások, felelősség

A szoftver - II. és V. pontban ismertetett - vásárlói döntést megelőző teljes körű megismerhetősége okán a hibás teljesítés, valamint a kellékszavatosság csak korlátozottan értelmezhető. A szolgáltató szavatolja azt, hogy a demo szoftvertermékben elérhető, illetve a Súgóban, valamint egyéb webes tájékoztatásban ismertetett csomagra/modulra vonatkozó tulajdonságokkal rendelkezik. A jogszabályi megfeleltetést, a program újításait, programhibák javítását mindig a legutolsó verzióban tesszük elérhetővé, ezért erősen javasolt az utolsó verzió használata. A szoftver frissítése a beépített verzió-ellenőrző és letöltő program segítségével bárki által könnyen, biztonságosan és gyorsan elvégezhető. Ha van elérhető új verzió, akkor a program induláskor ezt a Súgóban leírtak szerint jelzi, vagy az indítható a Fájl / Új verzió ellenőrzése menüből.

Rendelkezésre állás

Szervereink használatát maga után vonó szolgáltatásaink, a ProgramTECH MOST modulokhoz választható Adattárhely szolgáltatás, illetve ProgramTECH szerverén keresztül történő email küldés, a ProgramTECH MOST E-számla Modul, a Biztonsági mentés felhőbe szolgáltatás elérhetőségét 98,6 %-os rendelkezésre állás mellett biztosítjuk, ami egy évben összesen legfeljebb 5 nap szolgáltatáskiesést jelenthet. Szolgáltató jogosult havonta legfeljebb 1 óra üzemszünet beiktatására a szükséges karbantartási munkálatok elvégzésére. Az így kiesett időtartam nem csökkenti a rendelkezésre állást.

Hiba és bejelentése

A programhiba vagy a szolgáltatások működésével kapcsolatos probléma bejelentése emailen, az észlelt hiba reprodukálhatóságát elősegítő pontos leírással tehető meg. A programhiba megállapítására a Szolgáltató jogosult, és a garancia (szavatosság) a Szolgáltató telephelyén érvényes. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy például a kijavított szoftver új verzió formájában frissítéssel lesz elérhető, valamint, ha kiszállást is maga után vonna a feltérképezés, az a Felhasználó kezdeményezte távoli asztal formájában történik. Ha a jelenség nem minősül programhibának és a Felhasználó ragaszkodik a további elemzéshez vagy a jelenség megoldásához, illetve annak megkísérléséhez, akkor az aktuális árlista alapján megállapított szoftverüzemeltetési díjat köteles kifizetni.

Felelősség és kártérítés

A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért (például, de nem kizárólagosan felsorolva, így egyéb lehetőséget sem kizárva: adatvesztés (természetesen az Adattárhely szolgáltatásra ez a korlátozás nem vonatkozik), üzleti haszon elmaradása, üzleti tevékenység félbeszakadása, egyéb anyagi veszteségek), mely a szoftver használatával, a szolgáltatások igénybevételével összefüggésbe hozhatók. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a szoftver teljes egészében kielégíti a Felhasználó igényeit, ezt az előzetes teszteléssel a Felhasználó kell, hogy felmérje. A felhasználást bemutató tartalmak nem minősülnek személyes tanácsadásnak, ezért a Szolgáltató felelőssége a jelen szerződésben foglaltakra korlátozódik és ez alapján az esetleges kártérítés összege nem haladhatja meg a Felhasználó által vásárolt szoftvertermék(ek) használati jogának, a szolgáltatások ellenértékeként kifizetett összegét.

VIII. A weboldali tartalom, a feltételek módosítás

A weboldalon elhelyezett minden információ, szöveg és képi anyag a ProgramTECH Kft. tulajdona. A tartalmak másolása, sokszorosítása a tulajdonos írásos hozzájárulása nélkül tilos. A webhely tartalma, beleértve az ott megtalálható feltételeket és leírásokat, előzetes értesítés nélkül módosulhat. Az új feltételek a honlap első látogatásával, illetve a módosítás életbe lépésnek napjától leadott megrendelésekre érvényes. A Felhasználók által az oldalra és aldomainekre felvitt tartalmakkal vagy az oldalon és aldomaineken kívülre mutató linkeken elhelyezett tartalmakkal kapcsolatban követeléssel nem lehet élni.

IX. Személyes adatok és adatvédelem

A Felhasználó felel a szoftverben, az adattárhelyen, az e-számla adminisztrációs rendszerben használt felhasználó név, jelszó, és egyéb érzékeny információ titokban tartásáért. Minden tevékenységért, mely a bejelentkezési adatokon keresztül történik szintén a Felhasználó tartozik felelősséggel. A végzett tevékenység kapcsán vagy jogosultalan hozzáféérés nyomán Felhasználót vagy tetszőleges harmadik személyt ért esetleges kárért vagy veszteségért a Szolgáltató nem felel.

A ProgramTECH MOST modulokhoz választható Adattárhely szolgáltatás, a ProgramTECH szerverén keresztül történő email küldés, a ProgramTECH MOST e-számla hitelesítő szolgáltatás, a Biztonsági mentés felhőbe szolgáltatás használata esetén a Szolgáltató adatfeldolgozónak minősül. Az Adatvédelmi tájékoztatóban elérhető Adatfeldolgozói megállapodás az ÁSZF mellékleteként a szerződés részét képezi.

X. A fogyasztói kifogások érvényesítésének a helye

Adategyeztetést, programhiba bejelentését, egyéb ügyben történő megkeresést elsősorban az email címen várunk. Konkrét kérdésre ügyfélszolgálati időben jellemzően még aznap, legkésőbb 72 órán belül visszajelzünk.

Nyomtatható változat