Távsegítség

Bemutató kérése

Elérhetőség

ProgramTECH MOST ügyviteli szoftver felhasználói dokumentáció

ProgramTECH MOST ügyviteli szoftver felhasználói dokumentáció

Menüpontok ismertetése / Házipénztár / Bevételi pénztárbizonylat készítése

Bevételi pénztárbizonylat készítése

Jogszabály szerint napi rendszerességgel vezetendő minden szervezetnél a készpénzmozgás. A házipénztárba történő befizetések rögzíthetők felvitellel vagy készpénzes számlák kiállításával automatikusan.

Kézi felvitel

Kézi kiállítás esetén először meg kell adni, mely pénztárról van szó, majd felvihetők a konkrétumok: ki a befizető, milyen jogcímen fizet, milyen könyvelési dokumentumhoz kapcsolható, mekkora összegben. A kelt dátum kizárólag a programba korábban felvitt legutolsó dokumentum kelt dátumáig pörgethető vissza!

Automatikus kiállítás

  1. A készpénz fizetési módú számlák rögzítése után bevételi pénztárbizonylat automatikusan is generálható. Beállítási feltétel:
    • a Törzsadatok / Fizetési módok almenüben kiválasztott, pl készpénz módozat Módosítás gombon keresztüli Befizetés pénztárba opció pipálása, valamint
    • az első készpénzfizetésű számla készítésekor a Rögzít gombon feljövő Bizonylatok rögzítése és nyomtatásaablakban a házipénztárra vonatkozó adatok megadása.
    • Azonos pénznemen belül több pénztár létrehozása esetén a kiválasztást nem jegyzi meg a program, azaz minden esetben újra ki kell jelölni a pénztárat. Ha ez elmarad a pénztárbizonylat nem készül el! Feloldható ez a választási kényszer jogosultság kezeléssel, azaz adott felhasználóhoz pénztár dedikálásával (Törzsadatok / Házipénztár alapadatok / Engedélyek) a program felismeri, hogy kizárólag melyik pénztárba lehetséges küldenie a számlaadatkat.
  2. Készpénzes számla stornózásakor az automata kiállítás további feltétele, hogy a felbukkanó dialógusablakban jelölni szükséges a A művelet készpénz mozgással jár, ezért azt a házipénztárba be kell vételezni. kitételt. Ez a bizonylat ugyanakkor kiadási pénztárbizonylatként létesül.
  3. Utánvételes számlák vagy készpénzzel teljesített átutalásos számlák Teljesítés gombbal történő kifizetettre állítása során felbukkanó ablakban pénztár választással bevételi bizonylatra küldhetők az adatok. Több számla kijelölésekor nem adott ez a lehetőség!

Rontott pénztárbizonylatok korrigálása

  • Pénztárbizonylatok automatizált érvénytelenítésére nincs mód. A helytelen tartalom kijavítása egy ellentétes irányú - kiadási - pénztárbizonylat azonos összeggel történő kiállításával valósítható meg.

© ProgramTECH Kft. (2024) - +36 94 900 025 - www.programtech.hu