2016-os adózási tárgyú szabályok hatása a számlázásra és évkezdet a ProgramTECH MOST-ban

2016-os adózási tárgyú szabályok

 1. A számlázást érintő Áfa tv. módosítások
  • Az 58.§ az időszaki elszámolású ügyletek (időszakos elszámolásként vagy folyamatos szolgáltatásként is emlegetjük) áfa elszámolás szempontjából vett teljesítés idejét határozza meg újra. A teljesítés beáll az időszak utolsó napján, de ha a bizonylatolás keltje és a fizetési határidő ezt az időpontot megelőzi, akkor a teljesítés a kelttel, illetve, ha a fizetési határidő túlnyúlik az időszakon, akkor ez utóbbi dátummal egyezik meg. További szabályként, havonkénti Áfa elszámolás vonatkozik a közösségen belüli adómentes értékesítésre, ha az időszak meghaladja az 1 hónapot. Valamint, ha az meghaladja a 12 hónapot is, akkor a beszerző adófizetési kötelezettsége esetén az év, egyéb esetben a 12. hónap utolsó napja is teljesítésnek minősül.
  • A 165.§ változásai az adómentes légiutasszállítás és a közösség területére nem adóalany számára szolgáltatott elektronikus úton történt, hírközlési és műsorszolgáltatásra vonatkozó számlakiállítási kötelezettségtől való mentesülés eseteit írja le.
 2. Az 23/2014 NGM rendelet, számlarendelet számlázó programokat érintő módosításai

Az 1. és 2. pontban nevezett jogszabályok az interneten is elérhetők, a részletekért olvassa az érintett bekezdéseket. Tájékoztatónk az Áfa tv.-re vonatkozóan általános összegfoglalás, nem személyre/szervezetre szabott! Konzultáljon tanácsadójával, könyvelőjével.

Évkezdés a ProgramTECH MOST-ban

Ebben a kérdésben jogszabály nem köti a vállalkozást. Szervezeti szintű döntés, hogy az évváltás megjelenik-e a sorszámozásban vagy nem, folyamatosan növekszik tovább a sorszám, vagy új sorozatot indítanak.

 1. Számlázás a teljesítés ideje szerinti év tömbjébe

  Amennyiben a Törzsadatok / Bizonylattömbök menüben a tömbök beállításainál az Évszám megjelenítése a bizonylat sorszáma előtt kitétel ki van választva és ezért sorszámaik előtag részén szerepel a 2015 (pl 2015/SZH0000115 sorszám az évi utolsó számlájuk), az az évváltás beálltával automatikusan 2016-ra vált (a 2016 évi első számla 2016/SZH0000116 lesz). Ennek két következménye van:

  • szigorú számadásba veendő az új sorszámtartomány, illetve
  • a 2015-ös teljesítésű számláik is a 2016 előtagú sorozatba kerülnek.
   • Ha ez utóbbit ki szeretnék kerülni, akkor új számlatömböt/ket kell létrehozni, ahol az évszám megjelenítését nem választjuk ki. A tömb sorszámozásánál így még mindig van lehetőségünk 6 jegyű előtag és 7 jegyű számsor meghatározására. Azaz az előtagban megjeleníthetjük az évszámot is és létrehozható, pl. 15SZH0000116 sorszámmal induló új tömb. Ide 2016-ban is felvitelre kerülhetnek 2015-ös teljesítésű számlák. Ezzel párhuzamos hasonló módon létrehozhatunk a 2016-os teljesítésű számlák számára egy további tömböt.
 2. Folyamatos sorszámozás
  • Nincs tennivaló, ha a Törzsadatok / Bizonylattömbök menüben a tömbök beállításainál az Évszám megjelenítése a bizonylat sorszáma előtt nem jelölt. A sorszámozás halad folyamatosan tovább, nem kell újra szigorú számadásba venni.
  • Ha ez jelölt, akkor az év évváltás beálltával a sorszám előtagjában automatikusan 2016-ra vált. A sorszám maga folyamatos marad, de a sorszámtartomány változik, így szigorú számadásba veendő.
 3. Év eleji 1-es számlasorszám
  GYIK válaszként olvasható, hogy miként lehet beállítani az év eleji 1-es számlasorszámot.