A program használatának befejezése

Szervezetünk megszűnése miatt, adatbázis mentés után a számlázóprogrammal nem kerül több számla kiállításra. Kérem, szíveskedjenek jelezni, ha egyéb tennivalóm is van a megszűnés és a program lezárása kapcsán.

A licenszszerződés és az ÁSZF szerint a program a licenszidőszakon belül - így ellenőrizhető a licensz érvényessége - használható. A licensz kifutásával a program menüelemek inaktívvá válnak. Ezért az adatok exportját, a számlarendeletben elvárt esetleg szükséges feladatokat az utolsó számla kiállítását követően de licenszkifutást megelőzően el szükséges végezni.

A kivett adatokat továbbá javasolt archiválni, hogy később is elérhetők legyenek.

  1. A NAV online számlaadat szolgáltatás teljesítettségét ellenőrizze, hiba esetén javítsa.
  2. Ha a programban képzett adatokkal tovább kíván rendelkezni, a számlaadatokat, ügyféllistát, termékek/szolgáltatások törzset, stb. az adott lista felületén (Bizonylatok / Bizonylat műveletek, Törzsadatok / Ügyfelek vagy Tételek és szolgáltatások, stb.) a Táblázat adatai mentése excel vagy szöveges fájlba ikonon keresztül exportálni kell. Ezáltal .txt, .csv, .xls formában mind emberi szemmel, mind külső programok által olvashatók, kezelhetők maradnak.
  3. A szoftver adatbázisáról készítsen mentést a Fájl/Adatbázis mentése menüben. Az így kinyert .mostbak kiterjesztésű fájl ugyan kizárólag éles ProgramTECH MOST-tal nyitható meg, de a ProgramTECH MOST esetleges újra üzemelésekor hasznos lehet.
  4. A számlák .pdf formátumban kiexportálhatók a Bizonylatok / Bizonylat műveletek menüben való kijelöléssel, az Nyomtat / Néz / Aktuális bizonylat .pdf-be másolása funkción.
  5. A számlák megőrzése papíralapú számlák esetén a papírra nyomtatott számlák (elektronikus formában is megőrizhetők a 23/2014 NGM-ben, a továbbiakban számlarendeletben leírtak szerint), elektronikus számlák esetén fájlok (a számlarendelet szerinti egyéb feltételeknek megfelelő) megőrzését jelenti. A megőrzési kötelezettséghez nincs köze, azt nem helyettesíti, nem akadályozza, nem feltételezi a számlázó program felületen történő hozzáférés. Amennyiben a programon belül szeretné továbbra is számla és egyéb adatait elérni, a licensz meghosszabbításával teheti meg.
  6. Szigorú számadásban zárja le a sorszámsorozatokat (könyvelője segítségével). Ha eddig nem vezették volna, a Bizonylat műveletek adatai alapján elvégezhető.
  7. A számlarendelet elvárja a felhasználói útmutató elmentését (archiválása=adathordozóra letöltése, a megőrzési határidőig terjedő olvashatóság biztosításával) a Súgó / Olvass el! almenüből még aktív licensz esetén, vagy a weboldalról,
  8. Ezen kívül erősen javasolt menteni és archiválni a Fájl/Adatátadás NAV rendszerek felé/Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás menün kivehető .xml fájlokat is, mert a licensz kifutásával ez a menü sem hozzáférhető. Az exportot különböző bontásban kérheti az adóellenőr, melyet ugyan előre nem lehet kitalálni, de a kötelezettség fennállásától, 2016.01.01-től kiállított számlák teljes lefedését biztosító, évenkénti és számlasorszám szerinti bontásban több fájl exportjával a a nav-adatexport kötelezettség teljesítése felé a technikailag lehetséges lépéseket megtették.
  9. A szoftverrel történő számlázás bemutatására kérhetik egy esetleges hatósági ellenőrzéskor, melyre alkalmas a demó verzió, mely lejárt licensz esetében is, mint bárki számára bármikor letölthető.