Cégadatok megadása

 1. Cégadatok
  • A vastagon szedett cégadatok automatikusan betöltenek aktiválást követően vagy a Programtech Számlázó és Házipénztár Programból történő adatávétel során. Az adószámtörzsöt kivéve szerkeszthetőek.
  • Az itt felajánlásra kerülő Kisadózó kitétel a NAV adatszolgáltatás .xml fájlhoz kötelezően megadandó KATA, KIVA vállalkozás esetében. (A kisadózó kifejezés számlán való megjelenítéshez egyéb felületet kell ehhez választani, pl Törzsadatok / Bizonylat tömbök Bizonylatkibocsátó ..adatai.)
  • Az itt megadott egyéni vállalkozó nyilvántartási szám mind a számlán, mind a NAV adatszolgáltatás .xml-ben megjelenik. Kötelező adat.
  • A Pénzforgalmi elszámoláskitétel megadása kötelező, amennyiben vonatkozik. Az adat a NAV xml-ekbe megy bele. A számlán szövegesen is meg kell jeleníteni a következő leírás szerint: GYIK_penzforgalmi_elszamolas_szamlan
  • Egyéb opcionális adatokat, pl közösségi adószámot vagy cégjegyzékszámot a felhasználó saját kezdeményezésére beírhatja.
 2. Logó
  • A logó kiválasztható a Fájl kiválasztása szövegre kattintva a számítógépén található logó fájlból. Elhelyezése és mérete nem paraméterezhető, automatikusan optimalizálja ezeket a program a kiválasztást követően: a felhasználói felületen megjelenő Logó helye felirat elhelyezéséhez hasonlóan a számla jobb felső sarkába kerül, a számlaképhez illeszkedő méretre igazítva. A logó mérete a számla és egyéb bizonylat nyomtatáskor maximum 7 cm széles és 5 cm magasra kerül beállításra. Ez képpontokban (pixelekben) kifejezve maximum 275 pixel széles és 196 pixel magas képet jelent, mely lehet png, bmp, gif vagy jpg formátumú.
  • Amennyiben nem kíván logót elhelyezni, a Ne legyen logó linkre kattintással eltűnik a felhasználói felület bal felső sarkából a Logó helye felirat.

FONTOS: Az itt beállított adatok lesznek érvényesek az ezentúl kiállított számlákra. A korábbi számlákra az akkor érvénybenlévő beállítások maradnak. Például, ha eddig nem volt bekapcsolva a Pénzforgalmi elszámolás tulajdonság és azt most bekapcsoljuk, akkor a korábbi számlák nem lesznek pénzforgalmi elszámolás alá sorolva, csak az ezután következők.