Számlázás 2015-ben

A szabályozási környezet alakítása folyamatos, nem kötődik újabban nevezetes időszakhoz. Így a 2014 / 2015 évváltás nem hozott általános érvényű, a 2014. júliusban életbe lépett
23 / 2014 NGM rendelethez hasonlítható változást számlázással kapcsolatban. A következőkben 2015. január 1-től számla kötelező minimális adattartalmát érintő - gazdálkodó szervezetekre speciális felételek érvényesülése esetén vonatkozó - néhány újdonságot nevezzük meg.

  • Az áfa törvény 169.§ -a, a számla kötelező adattartalmáról cikkeje módosult. A vevői adószám, vagy csoportos adószám feltüntetése kötelező, ha az ügylet áfa tartalma, illetve a bevallási időszakban azonos partner számára teljesített ügyletek áfa tartalma eléri a korábbi 2 helyett az 1.000.000 Ft-ot és az eladó / szolgáltató belföldi székhelyű. A tételes jelentés összeghatára is lecsökkent tehát erre az értékre.
  • 5%-ra csökken a szarvasmarha, juh és kecske élőállat és bizonyos tőlük származó hús forgalmazását érintő Áfa.
  • Az Áfa törvény 142. § (1) bekezdés j) pontja értelmében egyes acélipari termékek kereskedelme fordított adózás alá esik.
  • Közösségen belülre nem adóalany magánszemély számára szolgáltatók, bizonyos tevékenysége, pl. elektronikus úton hozzáférhetővé tett szoftver vagy távoktatás, vagy kommunikációs szolgáltatások (tárhelyszolgáltatás, műsorszórás) teljesítési helye (azaz az áfa fizetés helye) az igénybevevő nem adóalany tartózkodási helye lesz (következményként a szolgáltatónak a célországban adóalanyként regisztrálnia lesz tanácsos).
  • A folyamatos szolgáltatások / időszakos elszámolású ügyleteket érintő változások (bevallási időszak nem a fizetési határidőhöz, hanem a teljesítési időpontjához igazodik) még nem (először csak szűk tevékenységi csoportra (könyvviteli szolgáltatásra, adótanácsadásra) vonatkozóan és időben szakaszosan (2015. júliustól)) kerülnek bevezetésre.
  • A pénztárgép használatára kötelezettek, amennyiben kötelezettségüket számla kiállításával tudják le, a korábbi hetenkénti adatszolgáltatásról havi adatszolgáltatásra állhatnak át. Ennek megfelelően fogjuk módosítani a ProgramTECH MOST Fájl / Adatátadás NAV nyomtatványkitöltőhöz funkcióját.