Számlázás 2018-ban

1. ÁFA TV - ÁFA KULCSOK

Hatályos 2018.01.01-től. 5 termékkörben csökken tovább az áfa:

  • az internet-hozzáférés áfakulcsa 18-ról 5%-ra
  • az éttermi helyben készült ételek, nem alkoholos italok áfája 18-ról szintén 5%-ra
  • a hal áfakulcsát 27-ről 5%-ra
  • sertés hústól eltérő élelmezési célú melléktermékei áfája 5%-ra
  • Braille írógép, nyomtató és kijelző fája 5%-ra csökken.

2. ART MÓDOSÍTÁS - VALÓSIDEJŰ SZÁMLA ADATSZOLGÁLTATÁS, BELFÖLDI ÖSSZESÍTŐ, MULASZTÁSI BÍRSÁG

2.1 Valósidejű számlaadatszolgáltatás és a belföldi összesítő jelentés

Hatályos 2018.07.01-től. A 2003 XCII. törvény az adózás rendjéről 31/B.§(2a) írja, hogy ,, ...Az általános forgalmi adó alanya külön jogszabályban meghatározott elektronikus módon adatszolgáltatást teljesít az állami adó- és vámhatóság részére azon számlázási funkcióval rendelkező programmal kibocsátott számlák külön jogszabályban meghatározott adattartalmáról, amelyekben egy másik, belföldön nyilvántartásba vett adóalanyra áthárított adó összege a 100 000 forintot eléri vagy meghaladja. Az adóalany ezen számlákat érintő módosításról vagy érvénytelenítésről is külön jogszabályban meghatározott módon elektronikus adatszolgáltatást teljesít.” Ugyanezen törvény 31/B.§ (1)-(5) kezeli a belföldi összesítő kérdését, amelyben leszállítja a belföldi összesítő jelentésbe vonandó számlák Áfa tartalma értékhatárát 1 millió forintról 100.000 forintra. Ez az alacsonyabb összeghatár vonatkozik az egy áfa bevallási időszakon belül egyazon partner felé történő számlázásra is.

Ugyanakkor a 2003-as Art. 2018.01.01.-től hatályát veszti és helyette a 2017. CL. törvény az adózás rendjéről (Art), valamint 2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról (Air) szabályoz. A jelenlegi szövegek (+16, illetve +4 végrehajtó rendeletük) nem tárgyalják a belföldi összesítőt, a valósidejű adatszolgáltatással kapcsolatban pedig még meg nem jelent rendeletre hivatkozik az új Art 269.§(9) helyen: ,,Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelős miniszter, hogy az adózással összefüggő elektronikus adatok, információk, nyilvántartások a) adóhatóság részére történő rendelkezésre bocsátásának,
b) másolásának, c) elektronikus úton történő ellenőrzésének módjára és az adóhatóság rendelkezésére bocsátandó fájlok adatszerkezetére vonatkozó részletes eljárási és technikai szabályokat rendeletben szabályozza." Az adóhatóság tájékoztatása szerint a részletszabályok még a télen meghatározásra kerülnek. A témáról részletesen is írunk a A valósidejű számlaadatszolgáltatás részletei című cikkünkben.

2.2 Mulasztási bírság

Az új Art. a 228 és 229.§-ban kezeli a számlakibocsátás elmulasztása, megőrzési kötelezettség megszegése változatlanul 1 millió forintos mulasztási bírságát kiterjesztve utóbbit a nem olvasható bizonylat esetére is 2018.01.01-től lép életbe. Az Áfa összesítő jelentésbe vétellel kapcsolatos kötelezettségek elmulasztása 500.000Ft-os számlánkénti bírságot(!) von maga után, hatályos 2018.07.01-től.

A fentiek általános szabályok, az esetlegesen vonatkozó egyedi követelményekről konzultáljon adótanácsadójával, könyvelőjével.

Érintett jogszabályok:

  • A 2007 CXXVII. Áfa tv-t módosító 2016 LXVI tv., 2017.LXXVII tv., 2017.CXXXIII. tv.
  • 2003 XCII. Art-ot módosító 2016. évi LXVI. törvény
  • 2003-as Art-ot hatálytalanító 2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról
  • 2017. CL. törvény az adózás rendjéről (új Art)