Számlázás 2017-ben

A 2017-es adóváltozások hatása a számlázásra

A 2016. évi LXVI. (IV.15.) és a CXXV. (XI.25) törvények módosítottak számos adózási tárgyú törvényt, melyek mind magánszemélyként, mind gazdálkodó szervezetként, vállalkozóként érinthetnek minket. Itt csak a gazdálkodó szervezetek, vállakozók számlakiállítását közvetlenül érintő módosításokat soroljuk fel, a változás tartalmát, a jogszabályhelyet, hatályosság dátumát megnevezve.

Az Áfa törvény változásai

 1. Az adópolitikáért felelős miniszter elmúlt években a számítógéppel kiállított számlázás (követelmények, használatra,értékesítés, adatszogáltatás) szabályozására kapott jogköre további bővül:
  • az áfa tv. 260. § (1) bekezdés i) pontja kibővül:
   ,,a számlázási funkcióval rendelkező programokkal szembeni követelményeket, valamint ezen programokkal kiállított számlák adatainak állami adóhatóság felé történő adatszolgáltatásának szabályait, és a számlázási funkcióval rendelkező programok értékesítésére és használatára vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó szabályokat."
  • a külön jogszabály, melyben konkrét tartalmat kap a kiterjesztett jogkör még nem került napvilágra
  • hatályos 2016.04.15-ével
  • az Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás menüben elérhető funkció erre felkészítette a programot
 2. bizonyos termékek esetében csökken az általános forgalmi adó mértéke és további tételek kerülnek fordított adózás alá:
  • madártojás; baromfihús; tej áfa-ja 5%-ra csökken
  • internetszolgáltatás; étteremben helyben készült ételek és nem alkoholos italok; tejtermékek áfája 18%-ra csökkent
  • vanádium, krómhulladék kereskedelme is FAD alá kerül
  • Áfa tv. új, a 304 - 308 §-sai rögzítik ezeket
  • hatályos 2017.01.01-i teljesítésű ügyletektől
  • lehetőség van tömeges áfa kulcs átállításra a számlázók Tételek és szolgáltatások illetve Tételek és készlet adatokalmenük Áfa módosítás gombjain
 3. kötelező adat a számlán a befogadó adószáma, ha a számla Áfa tartalma eléri vagy meghaladja a 100 000 Ft-ot (korábban 2, majd 1 millió forint volt a határérték)
  • az Áfa tv. 169. § d) pont dc)
  • beszerző, igénybevevő adószáma, ha az áthárított adó a 100 000 forintot eléri vagy meghaladja
  • hatályos 2017.01.01-től
 4. az alanyi adómentesség választás értékhatára 6-ról 8 millió forintra nő
  • Áfa tv. 188. § (2) bekezdésében a „6 000 000 forintnak” szövegrész helyébe a 8 000 000
  • hatályos 2017.01.01-től

Az adózás rendjéről szóló törvény, az Art. változásai

 1. Tételes belföldi összesítő jelentés áfa tartalom értékhatára 1 000 000 Ft-ról 100 000 Ft-ra csökken
  • az Art. 31/B. § (1), (2), (3), (4), (5) pontjaiban nevesített esetekben kötelező tételes összesítő jelentések már 100 000 Ft-ot elérő áfa tartalmú számlák esetében beállnak
  • hatályos 2017.07.01-től
  • számla kibocsátói minőségben a számlák szűrését és a szükséges adatok táblázatkezelőbe irányított exportálását mindkét Programtech szoftverben már az alapcsomagból el lehet végezni a Bizonylat műveletek almenüben; A ProgramTECH MOST -ban lehetőség van .xml formában is az exportra
  • számla befogadói minőségben a szállítói számlák tekintetében a ProgramTECH MOST Bejövő Számlák Nyilvántartása Modulja egyszerűsíti az adatszolgáltatást
 2. adatszolgáltatás elektronikus úton bizonyos számlákról, számla áfa tartalom értékhatára 100 000 Ft
  • az Art. 31/B. §- a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
   „(2a) Az általános forgalmi adó alanya külön jogszabályban meghatározott elektronikus módon adatszolgáltatást teljesít az állami adó- és vámhatóság részére azon számlázási funkcióval rendelkező programmal kibocsátott számlák külön jogszabályban meghatározott adattartalmáról, amelyekben egy másik, belföldön nyilvántartásba vett adóalanyra áthárított adó összege a 100 000 forintot eléri vagy meghaladja. Az adóalany ezen számlákat érintő módosításról vagy érvénytelenítésről is külön jogszabályban meghatározott módon elektronikus adatszolgáltatást teljesít.”
  • a külön jogszabály még nem született meg, azaz a megvalósítás menete még nem ismert
  • hatályos 2017.07.01-től
  • az Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás menüben elérhető funkció erre felkészítette a programot

A Pénztárgép rendelet változása

A 36/2016. (IX. 27.) és a 9/2016. (III. 25.) NGM rendeletekkel módosított 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet a 36/2016. (IX. 27.) NGM rendelet 1. melléklete felsorolásában nevesített tevékenységet végzőkre is kiterjeszti a kötelezettséget
2017.01.01.-től. A Kinek javasolható pénztárgépes nyugta helyett számla kiállítása? kérdésről írt cikkünkben az utóbbi mellett döntők számára megoldást ajánlunk adatszolgáltatásuk teljesítéséhez.

A felsorolás tájékoztató jellegű, nem fedi teljes körűen az adózást érintő jogszabályváltozásokat és nem minősül tanácsadásnak. Egyeztessen könyvelőjével, adótanácsadóval az Ön szervezetét érintő módosítások ügyében.

Idézett jogszabályok:
2016. évi LXVI. (IV.15.) törvény
2016. évi CXXV. (XI.25) törvény
36/2016. (IX. 27.) NGM rendelet