Importálás fájlból

Számla és minden egyéb bizonylat, készíthető úgy is, hogy a tételeket szöveges fájlból importálunk be. Például, más rendszerből származó megfelelően előkészített szállítólevél fájlból egy gombnyomással behúzhatók a tételek a számlára. A fájl előkészítésén a Bizonylatok / Új számla készítése / Felvitel + gombon a Szöveges fájlból útvonalon behívható programfelület leírásában adott szerkeszetű .csv fájlt értünk.