Valósidejű online számla adatszolgáltatás

Ezzel bekerült a 23/2014 NGM számlarendeletbe a 2018.07.01-től kötelező szabály. Ez és a korábban módosított Áfa törvény 10. melléklete együttesen írja le a kötelezettséget.

A számlázó program rendelet (23/2014NGM) módosítása és a valósidejű online számla adatszolgáltatás

Két kifejezést használ az új számlakiállítási szabályra: "számlák ... elektronikus úton történő továbbítása" illetve "számlázó programok adatszolgáltatása".

 • számlázó programon belüli funkció 8§(1)d. pont szerint
 • a 13/A § (1)-(3) pontjai az adatszolgáltatás menetét írják le:
  • a gép-gép interfészhez (a számlázóprogram és az azt futtató számítógép - a NAV webes felülete közötti kommunikáció) szükséges kapcsolódási adatok megadása, valamint az adózó nyilvántartásba vétele adatszolgáltatás teljesítésére (ez a NAV webes felületén történő adózói regisztráció majd azon belül a technikai felhasználó regisztrációja)
  • a kötelezettséggel érintett számlaadatok gép-gép közötti automatikus továbbítása
  • a NAV rendszertől visszaigazolás fogadása
 • 13/A § (4)-(7) és a 13/B § paragrafus pontjai a technikai hibák és üzemzavar eseteit és felmerülésükkor a tennivalókat nevezi meg.

Az áfa törvény 10. melléklete és a valósidejű online számla adatszolgáltatás

 • a melléklet 6. pontja határozza meg, mikor áll fenn a kötelezettség:
  • belföldi adóalany számláz (érvénytelenítő vagy módosító/helyesbítő számla kiállítására is vonatkozik), és
  • belföldi adóalany befogadó (vevője) számára számláz, és
  • a számlának van Áfa tartalma, és
  • az eléri vagy meghaladja a 100.000Ft-ot.
 • a 9. pontban utal az adatszolgáltatás weboldali felületére, az ott elvégzendő adózói azonosítást lehetővé tevő regisztrációra és kiköti, hogy a regisztrációt kizárólag az adózó törvényes képviselője vagy meghatalmazottja teheti meg
 • a 14. és 15. pontban az adatszolgáltatást tevő és az adatok megtekintésére jogosult felhasználók létrehozása lehetőségét írja
 • a melléklet egyéb pontjai a korábban is létező belföldi összesítő jelentésről szólnak, kiemelve, hogy a számla kibocsátói részről erre az online számla adatszolgáltatás bevezetésével nincs többé szükség, valamint tárgyalja a nem számlázó programmal számlázók (pl. nyomdai tömb) online adatszolgáltatási kötelezettségének menetét.
 • A NAV online számla adatszolgáltatásra létrehozott webes oldalán is közzéteszi ezeket a szabályokat:
  https://onlineszamla.nav.gov.hu/jogszabalyok

  Ahogy arról év elején is tájékoztattunk a kötelezettség nem teljesítése esetén spártai szigorral kivetett számlánkénti 500.000Ft-os bírságra lehet számítani:
  Számlázás 2018-ban

  A jelen tájékoztatás tárgya nem azonos az adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatással és számlázó program funkcióval, sem az e-számlázással vagy az online/letöltendő számlázó programmal való számlázással.

  Vonatkozó jogszabályok:
  2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról
  2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
  23/2014 NGM rendeletet módosító 2/2018(VI.01)PM rendelet