A számlázó programokra vonatkozó 23/2014 NGM rendelet szerinti teljeskörű megfelelés

Július 1-tól életbe lépett az új rendelet:
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400023.NGM
mely egyebek mellett a számlázó programok által kiállított számla adóazonosításra alkalmassá tételének követelményeiről rendelkezik. Hatályon kívül helyezi a 24/1995 PM rendeletet. A változásokból adódó tennivalókról szeretnénk tájékoztatást adni.

A rendelet a számlázó programmal szembeni követelményeket a 8§- 13§ tárgyalja. Ezek közül a következő elemek tekinthetők újdonságnak a ProgramTECH Kft. számlázó programjai rendszerében:

1. A 9§ a felhasználó kötelezettsége adóalanyiságának igazolására – hatályos 2014. július 1-től
2. A 10§ a számlázó szoftver dokumentációjával kapcsolatos gyártói és felhasználói kötelezettség – hatályos 2014. július 1-től
3. A 11§ a felhasználó kötelezettsége a számlázó program bejelentésére – hatályos 2014. október 1-től
4. Gyártói szoftvermegfelelőségi nyilatkozat – hatályos 2014. július 1-től

1. Az adószámot eddig is bekértük a megrendelés formán és nem módosítható adatként az adószámhoz kötöttük a program hozzáférési kódot. A rendeletnek való megfelelés érdekében ezen túl belefoglaljuk az adóalanyiság érvényességét igazoló nyilatkozattételt a megrendelés formanyomtatvány véglegesítéséhez szükséges ÁSZF szövegébe. Felhasználóink legközelebb hosszabbításkor találkoznak ezzel a megoldással, nincs tennivalójuk.

2. A ProgramTECH MOST online anyagokkal (videók, program felhasználói felület képek, helyzetérzékeny Súgó menü, GYIK rovat, weboldali kereső) tájékoztat a program használatáról. Ezen eszközök továbbra is elérhetők és praktikus okokból ezek használatát javasoljuk. A rendelet azonban megköveteli hogy a felhasználó a számlázást érintő funkciók dokumentációját a kiállított számlák megőrzési idejéig őrizze meg. A felhasználói útmutató a szoftverek (mind a ProgramTECH MOST Számlázó Program Modul, mind a ProgramTECH Számlázó Program esetén) Súgó menü Olvass el almenüjéből elmenthető vagy kinyomtatható. Mivel a dokumentációt nem a vásárláskori állapotban, hanem a felhasználás erejéig módosításokkal együtt kell a felhasználó számára hozzáférhetővé tennünk, javasoljuk a dokumentációt elektronikus formában, például .pdf fájlként CD-re menteni, majd a módosítással felülírni. A frissítésekkel való felülírásra hírleveleinkben felhívjuk felhasználóink figyelmét. Jelen levelünkkel útjára bocsátjuk a PorgramTECH MOST 1.8.5 verzióját, valamint a ProgramTECH Számlázó Program 7.7.9 verzióját, melyek az aktualizált letölthető felhasználói útmutatót is tartalmazzák.

A felhasználói útmutató frissítéseit a szoftverfrissítésekkel párhuzamosan hírlevél és a szoftverekben bekapcsolható automata verzió ellenőrző funkció útján jutnak a felhasználó tudomására.

3. Minden számlázó programmal számlázó felhasználónak kötelező lesz bejelenteni a programot egy majdan rendelkezésre álló formanyomtatványon a NAV számára. A kötelezettség 2014 október 1-től lép életbe. A hatóság a következő adatokat fogja bekérni:

-a program neve, azonosítója (ProgramTECH MOST Számlázó Program Modul, verziószám vagy ProgramTECH Számlázó és Házipénztár Program, verziószám)
-a fejlesztő neve, adószáma (ProgramTECH Kft., 14319813-2-18)
-értékesítő neve, adószáma (mint fent)
-használatba vétel időpontja (egyéni, a vásárlásról kiállított számlán vagy a szigorú számadásban közölt dátum szerint)

A használatból kivont programot szintén köteles bejelenteni értelemszerűen az adatokkal az erre a célra majdan rendelkezésre álló nyomtatványon a felhasználó.

A határidő élesedésekor jelentkezünk újra a bejelentendő adatokkal, hogy segítsük az adminisztrációt.

4. A rendelet nem tesz említést megfelelőségi nyilatkozatról. Kiállítása és megőrzése a továbbiakban nem szükséges.

A fenti követelményeknek való teljes megfelelést a PorgramTECH MOST 1.8.5 verzió és a ProgramTECH Számlázó Program 7.7.9 verzió maradéktalanul biztosítja.

Tehát tisztelt felhasználó Partnereink a 2. és a 3. pont szerinti feladatokat kell, hogy elvégezzék. A dokumentáció letöltését azonnal, a bejelentést majd csak októberben kell kezdeményezniük.