Tételek, ügyfelek és egyéb adatok importálása nem sikerül, mindig elakadok.

A tételek importálása a ProgramTECH MOST különféle felületeire - pl. ügyfelek, termékek, készletelemek tömeges behozatala a Törzsadatok / Ügyfelek, Termékek és szolgáltatások, vagy Raktár / Készlet adatok menük listáiba - lehetséges. A forrás fájl adatok szerkezetének (szövegfájl típusa, oszlopok sorrendje és megnevezése) pontosan annak kell lennie, mint amit a program vár. Hogy milyen adatokat, azaz oszlop megnevezéseket vár a program azt az adott felület Import gombján olvashatjuk. Ugyanilyen fontos az is, hogy az adatmezők elválasztása tabulátor karakterrel történjen, valamint, hogy a választott karakterkódolásban az ékezetes szavak is megfelelően jelenjenek meg.

A program által várt fájlt létrehozni legegyszerűbben úgy lehetséges, hogy a ProgramTECH MOST adott felületének export funkcióján (például Törzsadatok / Tételek és szolgáltatások táblázat alatt közvetlenül elérhető Táblázat mentése excel vagy szöveges fájlba ikonon) készítünk egy minta fájlt, .csv vagy .txt forma választásával. A fájl szerkesztését (saját adatok bemásolása) táblázatkezelő szoftverben végezzük, majd mentjük. Az így létrehozott fájlt az Import gombon beolvassuk az adott programfelületre.

Gyakorlati útmutató ProgramTECH MOST-ba importáláshoz

 1. A forrásfájl szerkezeti előkészítése
  1. Társítsa a forrásfájlt, azaz a saját adatokat tartalamzó fájlt a rendelkezésére álló tetszőleges táblázatkezelő programmal (esetünkben az Open Office 4.1.2, egyéb programok használatakor némileg eltérhet a táblázatkezlőben való megnyitás, mentés menete) és nyissa azt meg
  2. Mentse el másként a fájlt a ProgramTECH MOST összes felületén beimportálható formátumban, .csv vagy .txt kiterjeszetéssel (ne .xls legyen).
  3. Nyissa meg (excelben Data/Adatok->From text/Szövegből->a fájl kiválasztása mappából->Import) az új kiterjesztéssel ellátott fájlt a táblázatkezelőben, ha az nem ajánlja fel ezt automatikusan, majd a felbukkanó szövegfájlok exportálása dialógusban határozza meg a fájl szerkezetét:
   • karakterkészlet: Unicode (UTF-8)
   • mezőelválasztó: Tab
   • szöveghatároló: töröljünk a mezőből mindent, nincs szükség határolóra
 2. A forrásfájl tartalmi előkészítése
  1. A fájl első sora tartalmazza a MOST adott felhasználói felületén várt oszlop megnevezéseket. A forrásfájl első sorában olvasható megnevezéseknek azonosnak (kisbetű, nagybetű. szóköz mind számít!) kell lenniük az adott MOST felület Import gombján megnevezett kötelező és opcionális oszlop megnevezésekkel.
  2. Ha tömeges adatmódosítás céljából használjuk az import lehetőséget, tanácsos kizárólag a kötelező oszlopokat és a módosítani kívánt elemek oszlopát/ait bevinni a programba. Az azonos adatokat, és az importfájlban nem található adatokat az import nem tudja felülírni.
  3. Ellenőrizzük, hogy nincsenek-e üres mezők (cellák) a forrásfájlban. Ha találunk üres elemeket, akkor töltsük ki őket feltelezésünk szerint helyes/elfogadható tartalommal. Amennyiben nem áll rendelkezésre adat, használjuk az "NA" rövidítést. Üres cellát nem szabad hagyni a fájlban, mert ott elakadna az importálás.
  4. Ha szám adatot tartalmaz egy oszlop (pl Nettó eladási egységár), akkor gondoskodjunk arról, hogy a cellák formátuma az általunk használni kívánt számoknak megfelelő legyen. Például, ha tizedesen is szerepeltetnénk az egységárat, akkor engedélyezzük a tizedeshasználatot a táblázatban is: a cella kijelölésével a Formázás számokat meghatározó kezelőfelületén válasszuk az 1234,12 típust.
  5. Gondoskodjunk arról is, hogy a forrásfájlban megjelenő értékek a MOSTban is elő legyenek készítve. Például, ha cikkszámot is használni szeretnénk és ezzel feltötljük a forrásfájlt, akkor a ProgramTECH MOST-ban előzőleg a Fájl / Beállítások / Tételkezelés menün kell engedélyezni a cikkszám használtot. Ha a MOSTban alapból nem felsorolt áfa kulcsot vagy pénznemet fogunk a forrásfájlban importálni, ezeket is előre fel kell vinni a ProgramTECH MOST Törzsadatok megfelelő almenüjén.
 3. A forrás fájl importálása
  1. Végezzünk egy adatbázis mentést a programban a Fájl / Adatbázis mentése menün, arra az esetre, ha elrontanánk az importtal valamit.
  2. Zárjuk be az importálandó fájlt.
  3. A ProgramTECH MOST adott felülete Import gomján mutassuk meg az új adatfájlt a programnak a Beolvasandó fájl kiválasztásával.
  4. Ha véletlenül így is hibaüzenetbe botlanánk, az általában informatív (a hibaüzenet megnevezi a hiba okát, a hibás adat helyét. Például:
   • "Az adat nem egyedi..." és a hibás adat megnevezése (pl. cikkszám) és helye (adatsor száma a forrásfájlban).
   • "A forrás fájl nem tartalmaz egy kötelezően várt oszlopot:Tétel csoport."
   • "Az ....afakulcs törzsadatok táblából a(z) 27,00% érték hiányzik!")

   A hibaüzenet alapján végezzük el a javítást vagy szükséges adatfelvitelt a 2. pont felsorolásában írtakat követve a forrásfájlon, majd végezzük el ismét az importot a 3. pont szerint.

Segítég kérése

Ha már mindent kipróbált és mégsem működik, vagy egyszerűen csak nem akar a fájlokkal foglalkozni akkor fájlonként 10.000 Ft + ÁFA díjon a megfelelő átalakításokat elvégezzük és távoli asztalon keresztül az Ön éles rendszerébe betöltjük. Amennyiben igényli, kérjük küldje el az adatállományt emailben a programtech@programtech.hu címre.

Forrás fájl mentése .csv-ként
Forrásfájl szerkezeti és tartalmi ellenőrzése
Import kötelező oszlopai