Több tételt tartalmazó előlegszámla, több rész-szállításban teljesítve. Ennek a végszámlázása, rész számlázása érdekelne.

Előleg számla, részteljesítés rész-számla, részletfizetés, végszámla jelentése

Számlázó programjainkban a számla adatszolgáltatások előírt működéséhez vezettük be a programfelületen is az előleg számla, végszámla jellemzőket. A programok előlegszámla jellemzővel ellátott számlája az Áfa tv.-ben is leírt (59.§(1), (2), 84.§ (2)b), 120.§d), 159.§) eseményre adott bizonylattal azonos. Végszámla kifejezés nem szerepel kezelt az Áfa tv.-ben (sem az art-ban, sem a számviteli szabályozásban) végszámla jellemzővel a programban kifejezetten azt a számlát jelöljük, melyben az ügylet előleg számla leírásra, elszámolásra kerül (az eseményt az áfa tv. 159.§(3) bekezdése írja le). A végszámlázás kifejezést a gyakorlatban olyan ügyletek lezárására is használt, melyben nem történt előlegezés. A vállalkozások gyakorlatában megjelenő elszámolások a számlázó program funkciók keretein belül történő bizonylatolásához a jelentések egyeztetésére is szükség lehet.

Előleg számlázása és végszámlában való elszámolása

Egy a jövőben leszállítandó szolgáltatás vagy termékértékesítés kapcsán előlegfizetésben is megállapodhatnak a felek, melynek átvételekor előlegszámlát állít ki az eladó. Az előleg nettó értéke nem számít be a számlakiállítás gazdasági időszaka bevételébe, majd csak az ügylet teljesítésekor kiállított végszámla időszakának a bevételénél kell elkönyvelni. Az előlegszámla áfája viszont az előlegszámla kibocsátásának gazdasági időszakában kerül bevallásra. Ezek miatt az előlegszámla tartalma jogszabályban meghatározott (előleg kifejezés szerepeltetése), a végszámlában szintén meghatározott módon hivatkozni szükséges az előleg számlára. Előleg és végszámla közötti kölcsönhatást szükséges jogszabály alapján a számlázó programban is megjeleníteni, erre szolgál a programban az Előleg és Végszámla jellemző.

Részteljesítés

Szakaszosan teljesíthető szolgáltatás és / vagy termékértékesítés esetén gyakorlat, hogy nem előlegezéssel finanszírozzák az ügyletet, hanem elhatárolható részteljesítésenként számolnak el. Jellemzően például az építőipari szolgáltatásnál, az épület főbb elemeinek elkészültével, pl. alaptest kiöntésekor, falazat elkészültekor, tetőszerkezet átadásakor, stb. azaz minden részteljesítéskor részszámlát állítanak ki. A teljes épület birtokba vételekor állítják ki az utolsó számláat, végszámláznak. Ez esetben több független számla kerül kiállításra, melyek bevétel s áfa szempontból a számla kiállítása gazdasági időszakában minősül egyenként teljesítettnek. Utolsó részteljesítéskor kiállítandó részszámla egyben végszámlának is tekinthető, melyen visszautalhatunk a teljes folyamatra a számlasorszámok, vagy akár a részteljesítések értékeinek számlazáró szövegben történő feltüntetésével. A számlazárón vagy számla mellékleteként teljesítés igazolására is sor kerülhet. A számlázó program előlegszámla-végszámla kitételhez ennek nincs köze, a részteljesítésekkel rendezett értékesítést több normál számla kiállításával bizonylatoljuk.

Részletfizetés

Biztosítási díj, nagy értékű eszközök, fogyasztási cikkek esetén jellemző. A szolgáltatás megkezdésével, a termék átadásával a teljes ellenértékről számla készül, azonban a teljes ellenérték megfizetése a felek közötti megegyezés szerinti későbbi időpontban, részletekben történik. A számla kiállításával az ügylet teljesítettnek minősül, azaz az érintett gazdasági időszakban számít be teljes nettó vételi ár az árbevételbe, és áll be az Áfa fizetési kötelezettség függetlenül a későbbi konkrét kifizetésektől. Bár egyetlen számla kiállítása történik, ezt előfordul, hogy végszámlaként nevezik. A számlázó program előlegszámla-végszámla kitételhez ennek nincs köze, a részletfizetéssel rendezett értékesítést egyetlen normál számla kiállításával bizonylatoljuk.

Előleggel és részteljesítésekkel lebonyolított ügylet

Az előleg előlegszámlaként kerül bizonylatolásra, annak fent említett tartalmi, és a számlázóprogramban elvárt jellemzőivel, áfa és bevétel elszámolása vonatkozásaival. A részteljesítések normál számlaként az adott részteljesítés szerződésben meghatározott ellenértékének számlázásával kerülnek bizonylatolásra, áfa bevallása szempontjából a normál, független számlával azonosan kezeljük. Az utolsó részteljesítéskor végszámlázunk annak fent említett tartalmi, és a számlázóprogramban elvárt jellemzőivel. Ebben az utolsó részteljesítés szerződésben meghatározott ellenértékét számlázzuk és itt számoljuk el az előleget is.

Hasznos volt ez az oldal?

Image CAPTCHA
Gépelje be a képen látható kódot.