Évkezdés ProgramTECH MOST-tal

Évszámváltás beállítása és kapcsolatos teendők a ProgramTECH MOST Ügyvitelben

  • Ha a számlatömb Törzsadatok/Bizonylattömbök menüben történő létrehozásakor Évszám megjelenítése a bizonylat sorszáma előtt ki van választva, automatikusan változik a bizonylat sorszám előtagja minden új év kezdetekor. Ugyanakkor a számlasorszám sorszám számjegyei nem nullázódnak le.
  • Ha a számlatömb Törzsadatok//Bizonylattömbök menüben történő létrehozásakor Évszám megjelenítése a bizonylat sorszáma előtt nincs kiválasztva, a sorszámozás minden elemében folyamatosan folytatódik új év kezdetekor is.
  • Ha azt szeretné, hogy az új évben a számlasorszámok 1-ről induljanak, akkor új bizonylattömböt kell létrehozi Törzsadatok/Bizonylattömbök menüben.
  • A korábbi tömböket érdemes Törzsadatok/Bizonylattömbök/Módosítás gombbal inaktívvá tenni.
  • Év eleji számlasorszám módosítást nem írja elő semmilyen rendelkezés. Nagy számú bizonylat kiállításakor a könnyebb tájékozodást segítő felhasználói igény.
  • A sorszám változtatást (történjen az a sorszámot képző karaktersor betű típusú vagy számjegy típusú karaktereiben, évszámot vagy sorozatot jelentő jegyeiben) szigorú számadásba kell venni.

2014-es adótörvény módosítások

A 2013. évi CC. törvényben - beleértve ennek a KPGM Adólevél kiadványban olvasható fordítását - minden szervezetet általános érvénnyel érintő (sertéshús áfa) és közvetlenül számlázást érintő változást (nyugta számítógépes programmal történő kiállítása) nem találtunk. Néhány újdonság, a teljesség igénye nélkül:

  • Az Art 95§-át módosítva az adóhatóság ellenőrzési jogosultságát kiterjeszti a könyvek, nyilvántartások vezetéséhez és bizonylatok feldolgozásához alkalmazott szoftverek, informatikai rendszerek vizsgálatára is. Korábban csak a számítógépes számlát kiállító szoftverre, illetve a könyvekre, nyilvántartásokra, bizonylatokra terjedt ki a betekintési gyakorlat.
  • Az Áfa törvény 58§-át módosítva, az időszakos (folyamatos) elszámolású ügyletek teljesítési határideje nem a fizetés esedékessége napja, hanem a szerződéses elszámolási időszak zárónapja lesz.