Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Ez a jogi nyilatkozat a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, a 2001. évi CVIII. törvény, valamint a Ptk. alapján készült és 2017.08.09-től érvényes.

I. Fogyasztói tájékoztatás a gazdálkodó szervezet (a továbbiakban Szolgáltató) adatairól

Cégadatok:
Név:PROGRAMTECH Informatikai, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég rövidített elnevezése:ProgramTECH Kft.
Székhely:H-9700 Szombathely, Százhold utca 20.
Képviseli:Schmidt Attila
Bank (pézforgalmi jelzőszám):OTP 11747006-20198493-00000000
IBAN:HU63 11747006 2019 8493 0000 0000
SWIFT:OTPVHUHB
Adószám:14319813-2-18
Közösségi adószáma:HU14319813
Cégjegyzék szám:Cg.18-09-107949
Nyilvántartó szerv:Vas Megyei Bíróság, mint Cégbíróság
9700 Szombathely, Petőfi S. u. 1/A.
Statisztikai számjele:14319813-6201-113-18
Általános felelősségbiztosítás:95599108008135700 Generali-Providencia

II. A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai

A szerződés tárgya a www.programtech.hu-n, a most.programtech.hu, valamint a callcenter.programtech.hu weboldalakon bemutatott szoftverek és szolgáltatások időben, a szoftverek letöltésekor olvasható licencszerződésben, a Felhasználó megrendelésében, valamint ezen Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF) meghatározottak szerinti korlátozott használati joga és igénybe vétele.

A szoftverek, azok eltérő funkcionalitású csomagjai, illetve moduljai leírása, a működéshez szükséges számítógépes környezet feltételei megtalálhatók honlapokon, valamint a szoftverek Súgó menüjében. A Súgóban és a weboldalon szereplő képek és a program megjelenése a különböző Windows verziók és beállítások miatt eltérhetnek. A technikai feltételek megléte esetén a szoftverek telepítése és használata a Súgó és egyéb weboldali támogató anyagok segítségül hívásával alapszintű számítógép felhasználói ismeretekkel rendelkezők számára elvégezhető.

Az árak nettó értékben vannak feltüntetve és magyar forintban értendők. A Megrendelés oldalak űrlapján és a rendelés visszaigazolásban nettó és bruttó értéken is megadjuk az árakat. A szoftver díj 1 éves használati időtartamot takar és az utolsó, egyetlen elérhető verzióra vonatkozik.

III. Szállítási, fizetési feltételek

Szállítási és csomagolási költség nincs. A szoftverek vásárlással élesíthető bemutató verziói a weboldalakról bárki számára kötelezettség mentesen letölthetőek és telepíthetőek.

A fizetési mód banki előreutalás és a weboldalon tett megrendelés visszaigazolása alapján történik. A banki utalás megérkezését követően maximum 4 órán belül, a gyakorlatban azonnal emailen elküldjük a szoftver éles használatához szükséges kódot. Ezzel az u.n. aktiválókóddal a bemutató verzió aktiválható. A vásárlásról elektronikus számlát állítunk ki, melyet email csatolmány formájában küldünk ki a megrendelésben megadott számlázási adatokkal és email címre. A Szolgáltató által kibocsátott elektronikus számla befogadásáról külön cikkben tájékoztatunk.

IV. A szerződés

A szerződéskötés nyelve a magyar, a megkötött szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül és időtartama 1 év. A szerződések tárolásra kerülnek és emailes levelezésként a szerződő felek számára utólag is hozzáférhetők.

Az elektronikus szerződéskötés lépései: a kötelezettség mentesen bárki által letölthető és tetszőleges ideig próbálható bemutató szoftver kipróbálását követően a weboldalak Megrendelés menüjén történő megrendelés feladásával kezdeményezett szerződéses folyamat az emailes visszaigazoló alapján tett ellenérték befizetésével lesz véglegesítetté.

A megrendelést feladó személy megrendelésével nyilatkozik arról, hogy

  • az adott vállalkozást jogosan képviseli,
  • a megadott adószámú vállalkozás érvényes adóalanyiságú,
  • az űrlapon megadott adatok helyesek,
  • a vásárlásról befogad elektronikus számlát,
  • a kapcsolódó Adatvédelmi tájékoztatót elfogadja,
  • valamint arról, hogy az V. fejezet értelmében megértette, hogy az elállás joga az ellenérték kifizetése előtt gyakorolható, és az ellenérték megküldésével elállási jogáról lemond.

Az adatbeviteli hibák kijavításának lehetőségei: hibás rendelés javítása új rendelés feladásával javasolt, mert a rendelés visszaigazolóban megadott linken az adószám és a rendelt termék nem módosítható. A rendelés egyéb adatai módosítása a visszaigazoló emailben megadott linken keresztül lehetséges megrendelés pénzügyi teljesítését megelőzően. A rendelés pénzügyi teljesítése után, a számla újra kiállítását (pl. székhelycím) maga után vonó adatbeviteli hibák javítására az aktuális árlista alapján megállapított külön adminisztrációs díjon, a lehet igényelni.

Ajánlati kötöttség időtartama: a feladott rendelések és az abban vállalt árak 30 napig érvényesek.

V. Az elállás joga

A fogyasztó a feladott rendelésétől tájékoztatásunk nélkül elállhat addig, amíg pénzügyi teljesítést nem kezdeményez. A megrendelő nem gyakorolhatja elállási jogát amint a megrendelt szoftvert kifizette, mivel a szoftver használatához szükséges kód a szoftver kifizetésével automatikusan és visszavonhatatlanul generálásra és emailen kiküldésre kerül és a felhasználás lehetőségét ezek után nem tudjuk kizárni és visszavonni sem. A teljes értékű, az összes funkció kipróbálását biztosító demo korlátlan tesztelésére azért biztosítunk lehetőséget, hogy a vásárlás előtt a termék 100%-ban megismerhető legyen.

VI. A licenszről

A licensszel járó jogosultságok

A licenszszerződés a program csomagnak vagy modulnak megfelelően egy-, vagy több munkaállomáson, egy adatbázissal történő használatán(1) kívül ingyenes frissítéssel elérhető verziókövetésre(2), valamint a licenszált szoftverre vonatkozó e-mailen, telefonon, illetve távsegítséggel elérhető terméktámogatása ingyenes igénybe vételére(3) jogosít. A hatékony, gyors kiszolgálást és szoftvereink elérhető áron tartását támogatja, ha ügyfélszolgálatunkat kizárólag olyan kérdésekkel keresi fel, melyekre a weboldali támogatásban és a Súgóban sem kapott választ.

A licensz átruházása harmadik félre

A fogyasztó által megrendelt és kifizetett szoftver licensz semmilyen módon nem átruházható, harmadik félnek nem adható át. A fogyasztó azonosítása az adószám első 8 karaktere alapján történik (külföldi ügyfelek esetében a teljes közösségi adószám). Minden további adószámú felhasználáshoz egy további licensz szükséges.

A licensz hosszabbítása

A licensz kifutásáról lejárat előtt 30 nappal minden indításkor a szoftver üzenetet küld és emailen is tájékoztatjuk. A szoftver modulok hosszabbítási díja az eredeti ár 50%-a. Kedvezményes árral frissíteni a lejárat után maximum 30 napon belül lehet, így a frissítésre a kedvezményes áron 60 nap áll rendelkezésre. A hosszabbítási díjról az a ProgramTECH MOST Modulok aloldalán, illetve a Programtech Számlázó Program esetén a Megrendelés hosszabbításra menüpont alatt tájékozódhat. A 30 napon túli licensz igénylés már nem minősül hosszabbításnak, teljes árú licenszmegújítás történhet. Az adatbázis folyamatossága mindkét esetben biztosított.

Abban az esetben, ha a felhasználó több modullal, vagy magasabb csomaggal rendelkezik és nem kívánja mindegyik lejárt modulját, illetve magasabb csomagját meghosszabbítani, akkor a nem meghosszabbított modul vagy csomag funkciói nem lesznek elérhetők, a meghosszabbított modullal vagy csomaggal viszont tovább tud dolgozni.

A licensz kifutása

A licenszidő kifutásával a szoftver menüi inaktívvá válnak, a szoftvert nem lehet használni. A szoftverben képzett adatok licensz kifutás előtt exportálandók, - ide értve a NAV adatszolgáltatás menüben lekérhető .xml fájlt/fájlokat is -, ha azokkal licensz kifutást követően rendelkezni kíván.

VII. Kellékszavatosság, termékszavatosság, az értékesítés utáni szolgáltatások, felelősség

A szoftver - II. és V. pontban ismertetett - vásárlói döntést megelőző teljes körű megismerhetősége okán a hibás teljesítés, valamint a kellékszavatosság nem értelmezhető. A szolgáltató szavatolja azt, hogy a demo szoftvertermékben elérhető, illetve a Súgóban, valamint egyéb webes tájékoztatásban ismertetett csomagra/modulra vonatkozó tulajdonságokkal az rendelkezik. A jogszabályi megfeleltetést, a program újításait, programhibák javítását mindig a legutolsó verzióban tesszük elérhetővé, ezért erősen javasolt az utolsó verzió használata. A szoftver frissítése a beépített verzió-ellenőrző és letöltő program segítségével bárki által könnyen, biztonságosan és gyorsan elvégezhető. Ha van elérhető új verzió, akkor a program induláskor ezt a Súgóban leírtak szerint jelzi, vagy az indítható a Fájl / Új verzió ellenőrzése menüből.

Programhiba és bejelentése

A programhiba bejelentése emailen, az észlelt hiba reprodukálhatóságát elősegítő pontos leírással tehető meg. A programhiba megállapítására a Szolgáltató jogosult, és a garancia (szavatosság) a Szolgáltató telephelyén érvényes. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a javított szoftver új verzió formájában frissítéssel lesz elérhető, valamint, ha kiszállást is maga után vonna a feltérképezés, az a Felhasználó kezdeményezte távsegítség formájában történik. Ha a jelenség nem minősül programhibának és a Felhasználó ragaszkodik a további elemzéshez vagy a jelenség megoldásához, illetve annak megkísérléséhez, akkor az aktuális árlista alapján megállapított szoftverüzemeltetési díjat köteles kifizetni.

Felelősség és kártérítés

A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért (például, de nem kizárólagosan felsorolva, így egyéb lehetőséget sem kizárva: adatvesztés (természetesen az adattárhely szolgáltatásra ez a korlátozás nem vonatkozik), üzleti haszon elmaradása, üzleti tevékenység félbeszakadása, egyéb anyagi veszteségek), mely a szoftver használatából ered. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a szoftver teljes egészében kielégíti a felhasználó igényeit, ezt az előzetes teszteléssel a felhasználó kell, hogy felmérje. A felhasználást bemutató tartalmak nem minősülnek személyes tanácsadásnak, ezért a Szolgáltató felelőssége a jelen szerződésben foglaltakra korlátozódik és ez alapján az esetleges kártérítés összege nem haladhatja meg a Felhasználó által vásárolt szoftvertermék(ek) használati jogának ellenértékeként kifizetett összegét.

VIII. Tartalom

A weboldalon elhelyezett minden információ, szöveg és képi anyag a ProgramTECH Kft. tulajdona. A tartalmak másolása, sokszorosítása a tulajdonos írásos hozzájárulása nélkül tilos. A webhely tartalma, beleértve az ott megtalálható feltételeket és leírásokat, előzetes értesítés nélkül módosulhat. Az új feltételek a honlap első látogatásával, illetve a módosítás dátumát követően leadott megrendelésekre érvényes. A felhasználók által az oldalra és aldomainekre felvitt tartalmakkal vagy az oldalon és aldomaineken kívülre mutató linkeken elhelyezett tartalmakkal kapcsolatban követeléssel nem lehet élni.

IX. A fogyasztói kifogások érvényesítésének a helye

Adategyeztetést, programhiba bejelentését, egyéb ügyben történő megkeresést elsősorban az email címen várunk. Konkrét kérdésre ügyfélszolgálati időben jellemzően még aznap, legkésőbb 72 órán belül visszajelzünk.


Elérhetőségek:E-mail:


programtech@programtech.hu


Telefon:


+36 94 900 025


Az ügyfélszolgálat munkanapokon 08:00-12:00 és 13:00-17:00 között fogadja a beérkező hívásokat.

Nyomtatható változat