Elektronikus számlázás megvalósítása, átmenet távszámlával

Mi az e-számla?

 1. elektronikus formában (a NAV által befogadott fájltípusok közismert formátumok) kibocsátott és elektronikus formában befogadott számla, ugyanazon tartalmi, könyvviteli szabályok vonatkoznak, rá, mint a papíralapú számlára
 2. kihívás a papíralapú számlázással szemben (ahol az elvárásokat a papíralapú számla megfoghatósága és szokás alapján többé-kevésbé adottnak ismerjük el):
  • az eredet hitelessége
  • a tartalom sértetlensége
  • a tartalom hosszú távú integritása és az olvashatóság biztosítása

Az elektronikus számlázás megvalósítása


# Számlázási mód A.
adminisztrációs teendők bevezetéskor
B.
az e-számlázás folyamata
C.
archiválás (számla befogadóra is vonatkozik)
1. e-aláírással
 • szerződéskötés e-aláírás szolgáltatásra
 • NAV-hoz bejelenteni e-számlázást
 • számlabefogadót tájékoztatni v. ráutaló magatartását előhívni
 • megőrzési kötelezettség kivitelezésnek meghatározása (iratkezelési, adatbiztonsági folyamatok)
 • e-számla tartalmi megírása például a MOST Számlázó programból
 • e-aláírásra küldés, számla szolgáltató webfelületéről történő letöltése (számla befogadóra is vonatkozik)
 • e-aláírás ellenőrzése (számla befogadóra vonatkozik)
 • könyvelésre küldés (számla befogadóra is vonatkozik)
 • archiválás (számla befogadóra is vonatkozik)
 • VAGY saját archiválás (akár hardver lemezre, több példányban, több helyszínen), + minősített tanúsító szolgáltatótól származó időbélyeg
 • VAGY archív szolgáltatóval szerződni
2. megbízható üzleti ellenőrzési eljárással
 • megbízható üzleti ellenőrzési rendszer kialakítása pl. iratkezelési, számviteli szabályzat keretein belül (a számlabefogadóra is vonatkozik)
 • ProgramTECH MOST Dokumentumkezelő vagy egyéb vállalatirányítási rendszer használatával a saját belső, ügyféltől, illetve harmadik féltől származó bizonylatokkal alátámasztani a számla hitelességét és tartalma integritását (a számlabefogadóra is vonatkozik)
 • VAGY saját archiválás + minősített tanúsító szolgáltatótól származó időbélyeg + e-aláírás
 • VAGY archív szolgáltatóval szerződni + e-aláírás

Mi az e-számla és a papíralapú számláról történő Pdf számlakép továbbítással a helyzet?

 1. A Pdf is egy elektronikus dokumentum formátum, így megfelel az e-számla egyik alapkövetelményének, de csak és kizárólag akkor fogadható el e-számlaként, ha
  • a számlához kapcsolódó ügylettel megbízható üzleti ellenőrzési eljárás keretében egyértelműen összekapcsolható és
  • ezen eljárás dokumentumai e-formában hozzáférhetők és
  • hozzáférhetők maradnak a megőrzési idő lejártáig, valamint
  • a megőrzési kötelezettség során a külső szolgáltató (illetve jogszabály leír ettől eltérő, de erőforrás igényesebb, illetve egyéb okokból általában nem életszerűen alkalmazható megoldási módszereket) bevonását (minősített szolgáltató tanúsítványára e-aláírás illetve időbélyeg formájában) feltételezi.
 2. A Pdf forma önmagában még nem e-számla!

 3. Papíralapú számítógépes számla kibocsátását és befogadását kizárólag papír alapon lehet elvégezni. A Pdf-ben történő és emailes számlatovábbítást, majd befogadó oldali kinyomtatását jogszabály, rendelet nem nevesíti. Egyszerű és költségkímélő volta miatt számos jogszabály értelmezés látott napvilágot számlázó program gyártók, számviteli szakemberek, e-hitelesíts szolgáltatók részéről:
  • Egyesek szerint alkalmazható, mert az emailes számlatovábbítást tiltó 2006-os APEH nyilatkozat érvelése nem értelmezhető azóta, hogy a számla eredeti példány és számla másolati példányai feltüntetése nem kötelező adattartalma a számlának. Ezen értelmezés sugallja, hogy mivel az ilyen jellegű számlatovábbítást törvény explicite nem tiltja, és olyan erős anyagi előny kapcsolódik hozzá (postai költségek megtakarítása), hogy tiltása etikátlan lenne.
  • Mások szerint alkalmazása csak a befogadó tájékoztatása céljából elfogadható: a papíralapú számlák egymás utáni azonnali kinyomtatása, illetve a személyes rendelkezésre bocsátási kötelezettség csak az irodában kinyomtatott számla postai továbbításával teljesül.
 4. A NAV 2013 májusi számlázás értelmezése felülírja a fenti megközelítéseket: papíralapú számla Pdf-ben történő továbbításával a papíron létrehozott számla elektronizálását valósítjuk meg, mely számlát a befogadónak és kibocsátónak is elektronikus számlaként kell kezelni. A Pdf forma nem papírszámla!

Távszámla

A papíralapú számla Pdf-ben történő továbbítása szabályszerű kiváltására a Távszámla Modul lehet a válasz: webes felületen meghatározott időn belül és alkalommal letölthető a számlabefogadó számára a papíralapú számla. A befogadót nem terheli az elektronikus számla befogadásával járó procedúra és költség, a kibocsátó mentesül a papíszámla adminisztárciós munkafolyamata, postaköltsége megfizetése alól. Megőrzés tekintetében választhat az elektronikus megőrzés vagy a papíralapú számla megőrzése között. E-megőrzés esetén E-számla megvalósítás tábla 2C cellája vonatkozik.

Forrás:

 • 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről
 • 2001. évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról
 • 114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet
 • 13/2005. (X. 27.) IHM rendelet
 • 23/2014 NGM rendelet


Kapcsolódó tartalmak: