évváltás

Év elején van tennivaló a számlázó programmal?

Évkezdés a ProgramTECH MOST-ban

A ProgramTECH MOST ügyvitel évvégéhez köthető extra karbantartást vagy egyéb tevékenységet nem igényel. A felhasználókat az új évben az aktuális adózási törvények változása mellett - melyet minden évben külön hírként tárgyalunk - elsősorban az új évszám megjelenítése és/vagy az év eleji 1-es sorszámról való sorszámozás kérdése foglalkoztatja. Ez utóbbiakban jogszabály nem köti a vállalkozást. Szervezeti szintű döntés, hogy az évváltás megjelenik-e a sorszámozásban vagy nem, folyamatosan növekszik tovább a sorszám, vagy új sorozatot indítanak.

 1. Folyamatos sorszámozás

  Nincs tennivaló, ha a Törzsadatok / Bizonylattömbök menüben a tömbök beállításainál az Évszám megjelenítése a bizonylat sorszáma előtt NEM jelölt. A sorszámozás halad folyamatosan tovább, nem kell újra szigorú számadásba venni.

 2. Év eleji 1-es számlasorszám

  A beállítás módja az Év eleji 1-es számlasorszám beállítása című cikkben olvasható.

 3. Évszám megjelenítése a sorszámozásban

  Ha a Törzsadatok / Bizonylattömbök menüben a tömbök beállításainál az Évszám megjelenítése a bizonylat sorszáma előtt jelölt, akkor az évváltás beálltával a sorszám előtagjában automatikusan 2016-ról 2017-re vált. Például a 2016/SZH00001020 évi utolsó számlával a beállítás 2017/SZH00001021-es sorszámot eredményezi az évváltást követően készülő első számlánál. A sorszám szám tagja maga folyamatos marad (1020 -> 1021) , de a sorszámtartomány változik, így szigorú számadásba veendő.

 4. Számlázás a teljesítés ideje szerinti év tömbjébe

  A 3. pont beállítása esetén a 2016-os teljesítésű számláik is a 2017 előtagú sorozatba kerülnek. Ha ezt ki szeretnék kerülni, akkor új számlatömböt/ket kell létrehozni, ahol az évszám megjelenítését nem választjuk ki. A tömb sorszámozásánál így még mindig van lehetőségünk 6 jegyű előtag és 7 jegyű számsor meghatározására. Azaz az előtagban megjeleníthetjük az évszámot is és létrehozható, pl. 16SZH00001021 sorszámmal induló új tömb. Ide 2017-ben is felvitelre kerülhetnek 2016-os teljesítésű számlák. Ezzel párhuzamosan létrehozhatunk a 2017-os teljesítésű számlák számára egy további tömböt. A szigorú számadású dokumentálásról ne feldkezzünk meg!

Szeretném, ha év elején 1-es sorszámmal indíthatnám a számlázást. Van lehetőség ilyen jellegű évváltásra a ProgramTECH MOST-ban?

 • Ha a számlatömb Törzsadatok/Bizonylattömbök menüben történő létrehozásakor Évszám megjelenítése a bizonylat sorszáma előtt ki van választva, automatikusan változik a bizonylat sorszám előtagja minden újév kezdetekor, tehát új sorszám sorozat megkezdését jelenti. Ugyanakkor a számlasorszám sorszám számjegyei nem nullázódnak le.
 • Ha a számlatömb Törzsadatok//Bizonylattömbök menüben történő létrehozásakor Évszám megjelenítése a bizonylat sorszáma előtt nincs kiválasztva, a sorszámozás minden elemében folyamatosan folytatódik újév kezdetekor is.
 • Ha azt szeretné, hogy az újévben a számlasorszámok 1-ről induljanak, akkor új bizonylattömböt kell létrehozni Törzsadatok/Bizonylattömbök menüben. Első bizonylat sorszáma alapértelmezetten 1.
 • A korábbi tömböket érdemes Törzsadatok/Bizonylattömbök/Módosítás gombbal inaktívvá tenni.
 • Év eleji számlasorszám módosítást nem írja elő semmilyen rendelkezés, a számlázás folytatható adminiszrációs kötelezettség nélkül.
 • A sorszámváltoztatást (történjen az a sorszámot képző karaktersor betű- vagy számjegy típusú karaktereiben, évszámot vagy sorozatot jelentő jegyeiben) szigorú számadásba kell venni: a számlasorszámok kezdő és befejező kelt dátuma és sorszám tartományai nyilvántartásba vételéről gondoskodnia kell!