Szabályos papíralapú számlát PDF-ben küldeni és kinyomtatni?

Nem szabályos

A NAV 2013 májusban az információs füzetek sorozatban kiadott számlakíállítás szabályairól szóló írása szerint PDF-ben email csatolmányként továbbított számla a papíralapú számla elektronizálásának megvalósítása, ezért azt a továbbiakban az e-számlázás szabályai szerint kell kezelni és nem nyomtatva, hanem e-formában archiválandó. Az elektronikus számlával kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló PM rendelet szintén nevesíti az esetet, amikor ,,papír alapon létrehozott, és elektronikus számlaként kibocsátott" számláról ír. Az e-számlázás számos, a papíralapú számlázástól eltérő feltételhez kötött. Felhasználóink jelzései szerint a vállalkozások egy része nem teszi meg a szükséges megkülönböztetést a papíralapú számla és a PDF-ben küldött számla, illetve a papíralapú és az e-számla között.

Ne küldje papíros számláját emailben, használja távszámla megoldásunkat

A fenti gyakorlat kiváltására fejlesztettük a papír alapú számázást támogató ProgramTECH MOST Távszámla Modul-t. A továbbiakban sematikusan próbáljuk ábrázolni a papíralapú és az elektronikus számlázás közötti lehetséges átváltást, illetve azok szükséges elkülönítését a számla létrehozása - kibocsátása/befogdása - megőrzése fázisok során.

1. Papíralapú számlázás

A papír számla papír alapon alkalmas adóigazgatási azonosításra, ezért azt papír alapon kell megőriznie mind a befogadónak, mind a kiállítónak. Ettől való eltérésként említi a számviteli törvény a lehetőséget papíralapú dokumetumról készített elektronikus másolat formájában való megőrzésre (a digitális archiválás és az elektronikus másolat készítés jogaszbályok figyelembe vételével).
papiralapu_szamlazas
Szoftver ajánlatunk erre az esetre a ProgramTECH MOST Számlázó Modul, vagy a ProgramTECH MOST Számlázó és Távszámla Modul.

2. Papíralapú számla e-mailben PDF csatolmányként való továbbítása

A papíralapú számla befogadóhoz való emailes csatolmányként PDF-ben történő eljuttatása esetén a megőrzés kizárólag elektronikus formában valósítható meg, sőt a befogadás is elektronikus bizonylat befogadása szerint kell, hogy történjen, különös tekintettel a kontírozásra.
emailben_kuldott_PDF_szamla
Szoftver ajánlatunk erre az esetre a ProgramTECH MOST Számlázó és Hálózati és Bejelentkeztető Modul. (A számlák befogadása és megőrzése a digitális archiválás jogszabály szerint történjék).

3.E-számlázás

Az e-számla elektronikus úton kiállított és kibocsátott számla, melynél az eredet hitelességét, a tartalom sértetlenségét és a megőrzési időszakon belüli olvashatóságot a papíralapú számlától eltérően informatikai megoldásokkal lehetséges biztosítani.
e_szamlazas
A ProgramTECH MOST E-számla modulja kiállítja a megfelelő formátumú számlát, a feltételeknek való további megfelelést e-aláírás és időbélyeg hitelesítő szolgáltató vagy e-aláírás és minősített archíváló szolgáltató nyújtja.

Kapcsolódó tartalmak: 

Kelt: 2013.08.12